عضویت در خبرنامه

پیوندهای سازمان

دکتر محمد جواد ایروانی

افراد زیادی هستند که وظیفه مستقیم آنان امر محرومیت‌زدایی از جامعه است، اما کسان دیگری هستند که محرومیت‌زدایی را رسالت خود قرار داده‌اند، به عبارت دیگر این افراد بدون داشتن حکم و مأموریت ویژه در این مورد، به سبب دغدغه‌های شخصی دینی و انسان‌دوستانه خود را فارغ از این مسأله ندیده‌اند.
دکتر «محمدجواد ایروانی» از این دست مدیران جامعه است که در هر سمتی که مشغول به فعالیت بوده است از این مسأله چشم‌پوشی نکرده است. از جمله خدمات وی کمک‌های مختلف به گروه‌های جهادی دانشجویی بوده است که این امر به سبب توجه ویژه ایشان به گروه‌های محرومیت‌زدایی دانشجویی صورت گرفته است.
از آخرین پیشنهادات ایشان در سمت رئیس ستاد اجرایی سازمان حضرت امام خمینی (ره) اختصاص بودجه‌ای به ایجاد تعاونی‌های روستایی از مجرای گروه‌های جهادی دانشجویی بود.
وی هم‌اکنون در معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری مشغول به خدمت می‌باشد.

تحصیلات‌
۱٫ دیپلم‌ در رشته‌ ریاضی‌
۲٫ لیسانس‌ علوم‌ بانکی‌ با درجه‌ ممتاز
۳٫ فوق‌لیسانس‌ در مدیریت‌ بازرگانی‌ بین‌المللی‌ با درجه‌ ممتاز‌
۴٫ گذراندن‌ دوره‌ مابعد فوق‌لیسانس‌ در بانکداری‌ بین‌المللی‌ ولز فارگو بانک
۵٫ دکتری‌ مدیریت‌ (سیاست‌گذاری‌) با درجه‌ عالی‌ از دانشکده‌ مدیریت‌ دانشگاه‌ تهران‌

تدریس‌ در دروس‌‌
۱٫ بانکداری بین‌المللی
۲٫ پول‌‌، ارز و بانکداری‌‌، سمینار در امور اقتصادی‌‌، سازمان‌های‌ پولی‌ و مالی‌ بین‌المللی‌‌، سیاست‌ها و بازارهای‌ و سازمانهای پولی‌ و مالی‌‌، دوره‌های‌ تخصصی‌ بانکی‌ دردانشگاه تهران و استاد مشاور و راهنمای رساله‌های فوق‌لیسانس و دکتری تاکنون -۱۳۶۸

سوابق علمی ـ پژوهشی
۱ـ عضو هیأت امنا دانشگاه شهید بهشتی
۲ـ عضو «شورای مشورتی بررسی‌های اقتصادی» رئیس جمهور ۷۶ـ۱۳۷۴
۳ـ عضو کمیسیون علمی راهبردی تحقق چشم‌انداز و رئیس کمیته «دولت و مردم» برای تبیین جایگاه دولت و مردم در برنامه‌های پنجساله مربوط به چشم‌انداز ۱۳۸۱
۴ـ عضو شورای مرکز آموزش‌های عالی بین‌المللی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۷۹
۵ـ کارشناس رسمی و عضو هیئت مدیره کارشناسان و مشاوران حقوق رسمی (موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم) ۱۳۸۲
۶ـ عضو هیئت مدیره انجمن علمی اسلام و توسعه اقتصادی تاکنون ـ ۱۳۸۱
۷ـ عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) تاکنون ـ ۱۳۷۷
۸ـ نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای توسعه افریقا UNECA و شرکت در همایش‌های دوسالانه آن در تریپولی و آدیسابابا
۹ـ عضو نشست صاحب‌نظران اقتصادی تاکنون ـ‌۱۳۷۷
۱۰- عضو انجمن خبرگان امور بانکی ایران تاکنون ـ ۱۳۷۷
۱۱ـ عضو کمیسیون اقتصاد، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون ـ‌۱۳۸۱
۱۲ـ عضو کمیسیون امور تولیدی و زیربنائی مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون ـ ۱۳۸۱
۱۳ـ عضو کمیسیون خاص چشم‌انداز بیست ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون ـ ۱۳۸۱
۱۴ – عضو هیئت امنا موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی تاکنون -۱۳۸۵

سوابق‌ کاری‌‌
سمت های قبلی
• شرکت‌ بازرگانی‌ دولتی‌ ایران‌ ۱۳۵۸
• رئیس شعبه ارزی ممتاز بانک ملت ۱۳۵۸
• رییس‌ اداره‌ امور ارزی‌ شعب‌ بانک‌ ملت‌ و مسئولیت‌ در ادغام‌ اموربین‌الملل‌ ده‌ بانک‌ ۵۹-۱۳۵۸
• معاون‌ اداره‌ کل‌ اموربین‌الملل‌ بانک‌ ملت‌ ۶۰-۱۳۵۹
• عضو هیئت‌ مدیره‌ بانک‌ ملت‌ ۶۳-۱۳۶۰
• عضو هیئت‌ مدیره‌ مرکز تهیه‌ و توزیع‌ مواد شیمیایی‌ (وزارت‌ بازرگانی‌) ۱۳۶۳
• رئیس‌ هیئت‌ مدیره‌ و مدیرعامل‌ مرکز تهیه‌ و توزیع‌ کاغذ و چوب‌ (وزارت‌ بازرگانی‌) ۶۴-۱۳۶۳
• وزیر اموراقتصادی‌ و دارایی‌: ۶۸-۱۳۶۴
• رئیس‌ کمیسیون‌ اقتصادی‌
• رئیس‌ کمیته‌ تخصیص‌ ارز
• عضو شورای‌ اقتصاد
• عضو منصوب از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی در هیئت‌ تطبیق‌ آئین‌نامه‌های‌ هیئت‌ وزیران‌ با مقررات وقوانین کشور ۷۱-۱۳۶۸
• قائم‌ مقام‌ وزیر جهاد سازندگی ۷۶-۱۳۶۸
• مسئولیت‌ پروژه‌ ادغام‌ و تفکیک‌ وظایف‌ بین‌ وزارت‌ جهادسازندگی‌ و وزارت‌ کشاورزی‌
• شرکت‌ در کمیته‌ تنظیم‌ بازار کالا
• عضو و نایب رئیس کمیسیون اعطاء نشانهای دولتی کار و خدمت ۷۶-۱۳۷۰
• مشاور وزیر بازرگانی و نماینده وزیر در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
• عضو کمیته اقتصادی شورای امنیت ملی ۸۳-۱۳۸۰
• رئیس ستاد اجرای فرمان امام ۸۶- ۱۳۷۶

سمت های فعلی
عضو کمیسیون تلفیق دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون -۱۳۷۶
عضو مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ تاکنون -۱۳۸۱
عضو کمیسیون نظارت مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ تاکنون – ۱۳۸۴

اقدامات‌ شاخص در مسئولیت‌های‌ اجرایی‌
• نقش‌ محوری‌ در ادغام‌ امور بین‌الملل‌ ده‌ بانک‌ ادغام‌ شده‌ در بانک‌ ملت‌
• نقش‌ محوری‌ در ادغام‌ امور بین‌الملل‌ ده‌ بانک‌ ادغام‌ شده‌ در بانک‌ ملت‌
• ایجاد محورهای نهادی در فعالیت‌های دوران وزارت بازرگانی (مرکز تهیه و توزیع کاغذ و چوب)
• سازماندهی‌ و هدایت‌ تخصیص‌ بهینه‌ ارز در شرایط‌ افت شدید درآمدهای ارزی‌ دوران‌ جنگ ۱۳۶۸-۱۳۶۴ در زمان‌ تصدی‌ وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌
• تجدیدساختار و نظم‌دهی‌ به‌ مؤسسات‌ بیمه‌ ومصوب نمودن قانون اداره بیمه های کشور در زمان‌ تصدی وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌
• تأسیس‌ دانشکده وزارت امور اقتصادی و دارائی ، شرکت‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ ایران‌ و تشکیل سازمان حسابرسی در زمان تصدی وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارائی‌
• ساماندهی‌ مطالعات‌ مالیات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ VAT و تهیه‌ لایحه‌ VAT، با تأسیس دفتر مطالعات مالیاتی
• بازنگری‌ و مصوب‌ نمودن‌ قانون‌ محاسبات‌ عمومی‌
• مسئولیت‌ برنامه‌ تفکیک‌ بودجه‌ جاری‌ از عمرانی‌، استانی‌ نمودن‌ اعتبارات‌ و سازمان‌دهی‌ نظام‌ غیرمتمرکز در جهادسازندگی‌ از طریق‌ تأسیس‌ سازمانهای‌ جهادسازندگی‌ (ساختار پیشتاز در سازماندهی‌ غیرمتمرکز)، که در دستگاههای اجرائی کشور تکثیر شده است .
• طراح‌ و مجری‌ طرح‌ خودکفائی‌ لبنیات‌ کشور (از طریق مدل نهادسازی با تجربه موفق)
• مسئول‌ پروژه‌ تفکیک‌ وادغام‌ وظایف‌ جهادسازندگی‌ و وزارت‌ کشاورزی‌ وطراحی مدل وتجربه موفق در اجرا
• مطالعه‌ گسترده‌ و فراگیر (پنج‌ مطالعه‌ موردی‌‌، یک‌ مطالعه‌ میدانی‌) ظرف‌ چهار سال‌ در رابطه‌ با ویژگی‌ و کارکرد نهادی‌ فعالیت‌های‌ جهادسازندگی‌ (در کتاب‌ نهادگرایی‌ و جهادسازندگی‌ مستند گردیده‌ )
• تحول ساختاری،کارکردی و مدرن سازی‌ مجموعه‌ ستاد اجرایی‌ فرمان‌ حضرت‌ امام‌(ره‌) و کاهش‌ ‌ تصدی‌گری‌های‌ اقتصادی‌ در چهارچوبی‌ نوین‌ با مدیریت‌ پیشرفته‌ ، کارآمد و ساختارهای‌ مجازی‌ و نخبه‌گرا

مسئولیتهای‌ اجتماعی
عضو مؤسس و عضو‌ هیئت‌ مدیره‌ مؤسسه‌ فرهنگی‌‌ـ ورزشی‌ استقلال‌ ایران‌
عضو هیئت موسس و رئیس هیئت مدیره کانون جهادگران جهادسازندگی
عضو هیئت‌ امنا و رئیس‌ کمیسیون‌ اقتصادی‌ جمعیت‌ دفاع‌ از ملت‌ فلسطین‌

*) جهت مشاهده سایت شخصی ایشان به آدرس www.iravany.com مراجعه فرمایید.

نوشتن دیدگاه


+ چهار = دوازده

  • v2 وارثین۲

    دومین شماره نشریه وارثین در پائیز سال ۱۳۸۷ انتشار یافت. […]

حامیان مهرباران