پیوندهای سازمان

نشریه وارثین

وارثین۱

نخستین شماره ی نشریه ی وارثین در تابستان سال ۱۳۸۷ انتشار یافت.

* شبیه سرمقاله
* اخبار
اخبار از گوشه و کنار ایران 
اخبار سازمان دانشجویان
اخبار گروه های دانشجویی
*
حکمت و معرفت
* تعریف فقر
فقر درآینه دین
فقر از نوع ایرانی
رویکرد هدف های توسعه هزاره به فقر
*
نگاه آزاد
* انواع فقر
  فقر اقتصادی 
فقر فرهنگی 
فقر اجتماعی 
فقر سیاسی
*
مصاحبه
* دیدگاه
دانشجو می گوید فقر 
فقر در تبصره ها 
تسلیم یا تلاش
* شعر
*
داستان
*
معرفی کتاب
*
فقر در سینما
*
طنز
* زیر ذره بین
خرمشهر 
معرفی گروه یاوران جهادگر
متن مصاحبه
   لا به لای خاطرات
به روایت تصویر
*
کمیک استریپ

برای دریافت فایل PDF نشریه وارثین اینجا را کلیک کنید.
حجم فایل :‌ ۵٫۱۸MB

وارثین۲

دومین شماره نشریه وارثین در پائیز سال ۱۳۸۷ انتشار یافت.

* شبیه سر مقاله
* یادداشت مهمان
* حکمت و معرفت
* نگاه ویژه فصل : محرومیت زدایی
- محرومیت زدایی در آیینه دین
- محرومیت زدایی در جهان 
- انواع محرومیت زدایی
- آیین محرومیت زدایی
- مصاحبه
- نگاه آزاد 
- دیدگاه قانون
- دیدگاه روان شناس
- دیدگاه جامعه دانشگاهی
- ایده های نو
- نگاه آزاد
* اخبار

  – از گوشه و کنار ایران و جهان 
- گروه های دانشجویی حامی محرومان 
- مرکز فعالیت های اجتماعی دانشجویان
* فرهنگ و ادب
- شعر
- قصه
- معرفی کتاب
- سینمای فقر
- طنز
* زیر ذره بین
   - ویژگی های نهبندان 
- مصاحبه با فرماندار نهبندان
- مصاحبه با رئیس کمیته امداد نهبندان
- مصاحبه با رئیس سازمان بهزیستی خراسان جنوبی
- مصاحبه با معاونت پشتیبانی و نیروی انسانی خراسان جنوبی
- مصاحبه با گروه های جهادی
- خاطره جهادی
- معرفی گروه ها

برای دریافت فایل PDF نشریه وارثین اینجارا کلیک کنید.
حجم فایل :‌ ۸٫۲۹MB

وارثین ۳

سومین شماره نشریه ی وارثین در زمستان سال ۱۳۸۷ انتشار یافت.

* شبیه سرمقاله
* یادداشت مهمان
* حکمت و معرفت
  - انفاق در اسلام
* نگاه ویژه فصل: خیریه
  - با خیریه ها آشنا شویم
-خیریه بهداشت و سلامت
-خیریه پشتیبان علم
  – خیریه فرهنگی
- خیریه آموزشی
- در شباهت و تفاوت جهادی ها و خیریه ها
- نشست های هم اندیشی گروه های خیریه
- تعامل گروه های خیریه با سازمان های دولتی
- مصاحبه با دکتر فقیه، رئیس سازمان بهزیستی کشور
  - پلکان رسیدن به خدا جای نشستن نیست
- یکنفر یک جامعه(آشنایی با الگوی خیریه امام موسی صدر)
- آیا تبلیغ خیریه، خیر است؟
  – محروم رسانه ندارد
- نحوه ی ثبت خیریه ها
- نحوه ی ثبت سازمان مردم نهاد در سازمان ملی جوانان
  – پول ریزان≠گل ریزان
* فرهنگ و ادب
  – شعر
- قصه
  – معرفی کتاب
 - خاطره
- نقد فیلم 
  – طنز
* اخبار
  – از گوشه و کنار ایران
  – گروه های دانشجویی حامی محرومان
- مرکز فعالیت های اجتماعی دانشجویان و حمایت از محرومان
* زیر ذره بین: ایلام
 - ویژگی های ایلام
- ایلام، شهر بومی ها
- جهادی و ایلام
  – یافته های جدید علمی را به کشاورزان انتقال دهید
- عامل پیشرفت: توسعه ی منابع انسانی
- گردشگری در ایلام: مشکلات، پتانسیل ها و راهکارها
- گردشگری و توزیع عادلانه ی در امد
  – نگاه کارشناس
     . ایلام استان ناشناخته
. تلاش آگاهانه جهادی در ایلام
  - معرفی گروه
- کمیک استریپ

برای دریافت فایل PDF نشریه وارثین اینجا را کلیک کنید.
حجم فایل : ۵,۸۱ مگا بایت

وارثین۴

شماره چهارم نشریه وارثین در بهار ۱۳۸۸ انتشار یافت.

* شبیه سرمقاله
* یادداشت مهمان
*حکمت و معرفت
• تأملی دوباره در نقش جهاد در اسلام
• از جهاد اسلامی تا جهاد دانشجویی
* نگاه ویژه فصل : جهادی
• حرکت جهادی – یادگار دوران رجایی
• اسطوره ی بی بال پریدن
• کار جهادی:
 فعالیت های عمومی و غیر تخصصی 
 فعالیت های تخصصی
 پخش هدایا
 فرهنگ جهادی، فرهنگی جهادی
 جهاد علمی
• آسیب شناسی
          کار گل، کار دل
 شفاف سازی
 علف های هرز
 توریسم جهادی
 ردپایی بر برف
 تعامل دستگاه های دولتی با حرکت های  جهادی
• جهادی از نگاه حامی جهادی
• ضرورت انجام پژوهش قبل از برگزاری جهادی
• چگونه در روستا پژوهش کنیم
• مشاهده ی مشارکتی
• توانمندسازی مناطق محروم از طریق جلب مشارکت مردم
• روش های مشارکت مردم برای حل مشکلات خود
• اقتراح
• توجه به فرهنگ روستا در جهادی
• ارتقای کیفیت جهادی به کمک خیریه ها
• جهادی خواهران، ضرورت و آداب
• فرهنگی داخلی در اردوی جهادی
• نوروز را با جهادی به خاطر بسپار
* فرهنگ و ادب
• قطعه ادبی: بارش
• خاطره ی جهادی:
 جهادگر آشپز
 گل مال
• معرفی کتاب
            ماه عسل مجردها
 رسم هجرت (جلد ۱ )
• سینما:
            هفت قصه از بلوچستان
 از فرم فقیر تا محتوای فقر
• طنز: دردنوشته های یک مستندساز
* اخبار
     • از گوشه و کنار ایران
• گروه های دانشجویی جامی محرومان
• مرکز فعالیت های اجتماعی دانشجویان
* زیر ذره بین : جنوب کرمان
• ویژگی های مناطق جنوب کرمان
• نباید وضعیت جنوب کرمان اینگونه باشد!
• جای خالی فرهنگ تلاش
• تعصبات قومی و نژادی
• جنوب کرمان، کپر، نوآوری
• محرومیت کرمان، محرومیتی ریشه ای
• اولین گام توانمندسازی؛ فرهنگ سازی
• یک گزارش دانشجویی از محرومیت جنوب کرمان
• گروه ۱+۵ ( خاطره ای از سفر کرمان )
* معرفی گروه:
     • هیئت دانشجویی آل یاسین
• صندوق قرض الحسنه دانشجویی سراج

برای دریافت فایل PDF نشریه وارثین اینجا را کلیک کنید.
حجم فابل : ۷،۴۲ مگابایت

وارثین۵

وارثین ۵ در تابستان ۱۳۸۸ انتشار یافت.

* سرمقاله
* یادداشت مهمان (جنگ فقر و غنا)
*جکمت و معرفت (گردن فقر را می زنم)
* نگاه ویژه فصل:
       • شاخص های فرهنگی ایران و جهان
تعریف فقر فرهنگی:
۱) دیدگاه جامعه شناسی (ما و فرهنگی عقب تر از ما!)
۲) دیدگاه روان شناسی (ارث پدر ما را اندوه مادرزاد؟)
۳) دیدگاه سیاسی (اصلاح فقر فرهنگی در عرصه سیاست)
۴) دیدگاه دانشجویی:
جهادی (فقر از ازلست و تا ابد خواهد بود!)

خیریه (موبایل واجب تر از نان شب)
همبستگی فقر فرهنگی و فقر اقتصادی (محرومیت متقابل)
از فرق فرهنگی تا فقر فرهنگی
از فقر فرهنگی تا توسعه فرهنگی (ناهار روز بیست و یکم ماه رمضان!)
اقتراح (خط فقر فرهنگی کجاست؟)
فقر فرهنگی، فقر دینی؟
عوامل و زمینه های ایجاد فقر فرهنگی:
۱) بی دینی
۲) بی دانشی
۳) بی پولی
۴) عدم خودباوری
۵) نوکیسگی
نمونه های جهانی رفع فقر فرهنگی – امام موسی صدر (در خدمت انسان)
مصاحبه با دکتر عماد افروغ (حقوق شهروندی)
راهکارهای رفع فقر فرهنگی:
۱) تجمیع امکانات
۲) رسانه
۳) تربیت دینی (خوارج، گوساله پرستی و راه های برون رفت!)
۴) تربیت اجتماعی و آموزش (کارخانه آینده سازی)
۵) حفظ فرهنگ و هویت روستا (کوچه های ابیانه)
۶) ایده های نو (درباره جلسات فرهنگی)

* فرهنگ و ادب
شعر (روزها و غصه ها)
خاطره (بارون می زد)
قصه (مهمان)
معرفی کتاب (قاموس عدالت)
سینما (عروس آتش)
طنز (فقر فرهنگی)
* اخبار
از گوشه و کنار ایران
گروه های دانشجویی حامی محرومان
مرکز فعالیت های اجتماعی دانشجویان
* زیر ذره بین: بوشهر
ویژگی ها
وقتی که “کار”، “عار” می شود!
عسلویه؛ خوب، بد، زشت!
تحولات سال های اخیر بوشهر (این همه راه آمده ایم)
بررسی پتانسیل های:
۱) اقتصادی

۲) گردشگری
مصاحبه با دکتر جلالیان، نماینده مجلس (نه هوا، نه آب، نه زمین، نه شغل)
مصاحبه با مهندس شفقت، استاندار بوشهر (فقر فرهنگی نداریم)
گزارش دانشجویی از محرومیت بوشهر
خاطره (ساخت سرویس بهداشتی، تغییر نگرش)
* معرفی گروه
گروه جهادی دانش آموزان دبیرستان مفید ۱
تدبیر (دبیرخانه دانشجویی مرتبط با فقر)

برای دریافت فایل pdf نشریه اینجا را کلیک کنید.
حجم فایل: ۷٫۶۶ مگا بایت

 

وارثین ۶

ششمین شماره نشریه وارثین در زمستان سال ۸۸ انتشار یافت.

* سرمقاله / مهدی کاظمی خالدی
* یادداشت مهمان/ تهران: فقر مطلق – فقر نسبی / سعید ستاری
* حکمت و معرفت
(آئین‌نامه‌ی حکومت و مدیریت در عهدنامه مالک‌اشتر) / دکتر مصطفی دلشاد

* فرهنگ و ادب:
  شعر (حاشیه‌نشین) / قیصر امین‌پور
خاطره (جانباز شیمیایی) / روح‌اله جعفری‌راد
قصه (این مرد نجار است) / محدثه رضایی
معرفی کتاب (سازمان‌های متولی توسعه روستایی در ایران) / سمانه عنبری
سینما (زیر پوست شهر) / فرهاد پاسدار
طنز (محفل انس آقایان) / حامد تأملی

* زیر ذره بین: تهران
معرفی / زهرا نکوئی
فقر پنهان / عباس شاهقلیان
در حاشیه فرهنگ ها / نشست دانشجویی
دلایل مهاجرت / ریحانه تمیزی‌فر
من در حاشیه‌ام! / نفیسه اسماعیلی
محو کار کودک، همین امروز ممکن است! / سارا مکی
آدم فضایی‌ها / مصطفی پیرنیا
حاشیه‌نشین: بچه‌ی تنبل تهِ کلاس؟ / مرتضی کریمی

    بازار و امور خیریه / فاطمه انصاری
ساکنان خانه های کاغذی / مریم حسینی‌نیا
هر خیریه استان تهران باید به چند نفر کمک کند؟ / مرتضی قصاب‌زاده
نقشه تهران
اردوی جهادی در تهران / مهدی عنبری
مقایسه فعالیت‌های خیریه در تهران با سایر شهرستان‌ها / سارا مکی علمداری
خاطره (هر بار که پایم را به مرکز مظفری می‌گذارم …) / خاطره رستگار
یه ایران و یه تهران! / نرگس شکوهی

*  اخبار:
از گوشه و کنار ایران
گروه‌های دانشجویی حامی محرومان
خیریه
جهادی
مرکز فعالیت‌های اجتماعی دانشجویان

* معرفی گروه:
۱) ستاد مسافرت جهادی امیرکبیر
۲) کانون بهار

* کمیک استریپ

برای دریافت فایل pdf نشریه اینجا را کلیک کنید.
حجم فایل: ۶٫۹ مگا بایت
  • v5 وارثین۵

    وارثین ۵ در تابستان ۱۳۸۸ انتشار یافت. * سرمقاله * […]

  • keyghobadi01 حسین کیقبادی

    سرهنگ حسین کیقبادی، در سال ۱۳۲۵ در شهرستان زابل متولد […]

حامیان مهرباران