پیوندهای سازمان

همایش و جشنواره ها

فرهنگ و روایات اسلامی سرشار از آموزه های گرانقدری است که می تواند به عنوان عناصر مساعد فرهنگی، در توسعه ی اجتماعی موثر باشد و آهنگ پیشرفت را شتاب دهد. بر اساس همین فرهنگ، اصول و مبانی انقلاب اسلامی شکل گرفته است و توجه به محرومان، رفع محرومیت و توسعه همه جانبه جامعه از اهداف مورد تاکید بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و هم چنین رهبر معظم انقلاب بوده است.

آنچه که از دیرباز و در همه متون کهن فرهنگ و تمدن، مورد توجه قرار گرفته است توجه به انسان به عنوان رکن اساسی توسعه بوده است . امروزه نیز توسعه یافتگی مترادف با توسعه منابع انسانی تلقی می شود به گونه ای که تدوین هرگونه برنامه ای در چارچوب توسعه در هر حوزه، اعم از فن آوری، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ابتدا به ظرفیت ها، توانمندی ها و نیاز های منابع انسانی توجه دارد. بررسی کلیه پدیده های اجتماعی و به ویژه توسعه در قرن اخیر نوید این مطلب می باشد که جهان به سوی همگرائی در حرکت است. به عبارت دیگر، می توان توسعه را در یک معنا حرکت ارادی جمع به سوی جامعه ی برتر دانست که نیاز به انگیزه دارد. انگیزه پیشرفت که منبعی جز ارزش ها، عقاید و ایدئولوژی در یک کشور نمی توان برای آن متصور شد. اگر انگیزه درونی برای افراد ایجاد شود حرکت جمعی به سوی هدف سیر مثبت و صعودی به خود خواهد گرفت و مشارکت شکل می گیرد. از سوی دیگر مشارکت در سطح جامعه تحرک روانی ایجاد خواهد کرد و موجب می شود که افراد با احساس حداقل نیاز و وابستگی به دولت به فعالیت مشغول شوند و خود برای سرنوشت خود تصمیم بگیرند. افزایش مشارکت اجتماعی و ابتکار، نوآوری را به دنبال خواهد داشت و به افراد، قدرت انطباق خواهد بخشید و در سطح کلان مشارکت های همه جانبه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی را می توان مشاهده نمود. افزایش تحرک در جوامع کوچک و حرکت افراد به سمت تصمیم گیری برای آینده، حرکت های اقتصادی اجتماعی را هدفمند می کند، اعتماد اجتماعی را افزایش می دهد و پیوندی محکم بین همه ی سلول های یک جامعه پدید می آورد.

یکی از اثرات مثبت حرکت گروه ها و تشکل های دانشجوئی در زمینه محرومیت زدایی ایجاد تحرک در فضای جوامع کوچک (شهرها و روستاهای کوچک) است. که اثرات مثبت و جاری و رو به افزایش که در بالا به آن اشاره شد را نیز به تبع خود دارد.به منظور ارج نهادن به فعالیت گروه های دانشجویی در عرصه کمک به محرومان و نهادینه کردن فرهنگ محرومیت زدایی در دانشگاه ها و تحقق منویات بنیانگذار انقلاب اسلامی‌و مقام معظم رهبری در زمینه رفع محرومیت در جامعه اسلامی‌‌،‌ سازمان دانشجویان جهاد دانشکاهی سه دوره همایش مهرباران را در سال های اخیر برگزار نموده است.

همایش مهرباران۱         همایش مهرباران ۲         همایش مهرباران ۳          همایش مهرباران ۴

جشنواره فرهنگی – دانشجوئی حمایت از محرومان “مهرباران”

توجه ویژه به رسالت و هدف جامعه دانشگاهی به‌عنوان نهاد مؤثر در پایه‌ریزی علمی روند توسعه همه‌جانبه در کشور، لزوم گسترش تولیدات علمی، فرهنگی و بازتولید آموزه‌های دینی و ملی در حوزه محرومیت‌زدایی توسط دانشجویان ضروری به نظر می‌رسد. هنر و تولیدات علمی و هنری هریک مؤثری در بسط، تثبیت و گسترش یک فرهنگ دارد. با این دیدگاه و به منظور نهادینه کردن فرهنگ جهادی و فعالیت های خیرخواهانه و گسترش تولیدات فرهنگی – دانشجویی در این حوزه پیشنهادی مبنی بر برگزاری جشنواره فرهنگی – دانشجویی حمایت از محرومان ارائه گردید. تاکنون ۲ دوره از این جشنواره برگزار شده است.

 جشنواره حرکه المحرومین                                     جشنواره فقر و غنا

 

جشنواره مستندسازی مهرباران

یکی از مواردی که در میان انبوه فعالیت هایی که گروه های حامی محرومان انجام می دهند، حائز اهمیت بوده و مورد غفلت واقع شده است، مستندسازی این فعالیت ها است. به همین منظور بر آن شدیم تا جشنواره ای با هدف جمع آوری مستندات گروه های دانشجویی و ترویج فرهنگ مستندسازی برگزار کنیم که ۱ دوره از آن نیز برگزار شد.

جشنواره مستندسازی مهرباران

  • v5 وارثین۵

    وارثین ۵ در تابستان ۱۳۸۸ انتشار یافت. * سرمقاله * […]

  • 12 جلیل بشارتی

    جلیل بشارتی در سال ۱۳۶۸ به سِمَت ریاست دفتر امور […]

حامیان مهرباران