پیوندهای سازمان

مناطق محروم

جنوب استان کرمان

در این مجال به بررسی وضعیت جنوب استان کرمان میپردازیم.
برنامه روز دوم چهارمین همایش مهرباران بازدید دانشجویان و نمایندگان گروه‌های خیریه و جهادی از مناطق محروم جنوب استان کرمان بود.
در این برنامه ۱۳ گروه پنج تا هفت نفره از چهار منطقه شهرستان‌های جیرفت و کهنوج، سه منطقه عنبرآباد، دو منطقه رودبار و یک منطقه شهرستان‌های منوجان و قلعه‌گنج بازدید کردند.
این بازدیدها توسط دانشجویان با تخصص‌ها و رشته‌های مختلف از سراسر ایران اسلامی به منظور آشنایی با وضعیت زندگی روستاییان در مناطق محروم جنوب استان کرمان صورت گرفت.
در این برنامه هریک از گروه‌ها با همراهی نماینده‌ای از بخشداری‌ها به ملاقات روستاییان رفتند و پای درد دل آنها نشستند.
بررسی و ارزیابی وضعیت بهداشتی، آموزشی، عمرانی، کشاورزی و به طور کلی میزان رضایت ساکنان روستاها در این بازدید مورد توجه دانشجویان قرار گرفت.
همچنین بررسی وضعیت تحصیلی، فرهنگی و بهداشتی زنان روستایی در دستور کار ِ گروه‌های بازدیدکننده قرار گرفت.
ایجاد ارتباط صمیمانه میان دانشجویان داوطلب امور خیریه و روستاییان مناطق محروم جنوب استان کرمان از مشخصه‌های بارز این بازدیدها بود.
لمس مشکلات و کاستی‌های موجود در زندگی روستاییان توسط نمایندگان گروه‌های خیریه، جهادی و یاری‌رسان، موجبات ایجاد بحث و گفتگو در جلسات تشکیل شده با مسئولین مناطق محروم پس از بازدید از این مناطق را فراهم کرد.
در این جلسات فرمانداران  و مسئولان مناطق از کارهای انجام شده در مناطق محروم در زمان دولت نهم صحبت کردند و به مقایسه وضعیت روستاها در زمان حال با دوره قبل از انقلاب پرداختند و رشد این وضعیت را بسیار قابل توجه دانستند.

-) جیرفت
-) رودبار
-) عنبرآباد
-) قلعه گنج
-) کهنوج
-) منوجان
-) جمع بندی

  • v5 وارثین۵

    وارثین ۵ در تابستان ۱۳۸۸ انتشار یافت. * سرمقاله * […]

حامیان مهرباران